Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1706 postów 302 komentarze

PREZYDENT

Czerwony Korsarz z Gdańska - RADNY DZIELNICY GDAŃSK-STOGI. Od 2014 r. prowadzę redakcję POMORSKIEJ TELEWIZJI NARODOWEJ, którą to z mojego pomysłu pomógł mi założyć EUGENIUSZ SENDECKI. Od 2006 roku jestem Prezydentem założonej przeze mnie www.fundacja - slawpol.eu

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

z VAT!?Wysłałem do w/w firmy pytanie o to dlaczego naliczono www.fundacja-slawpol.eu dodatkowe oplaty ....za dwa lat wstecz i dostałem takowa kuriozalna odpowiedź!

 

SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI PREZYDENT www.fundacja-slawpol.eu działającej juz 12 lat jako organizacja non-profit.

 

  Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pańską prośbę o umówienie terminu nagrania reportażu z Dyrektorem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB informujemy, że Dyrektor spotyka się z mieszkańcami w ramach przyjęć interwencji w siedzibie Zarządu, w zakresie konkretnych spraw dotyczących zainteresowanego.

 

W sprawie poruszanych przez Pana kwestii, dotyczących zakresu działalności Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB uprzejmie wyjaśniamy, że:

 

1. Z uwagi na liczne orzeczenia sądowe i poglądy w literaturze prawniczej stwierdzające, że w przypadku wynajmu gminnych lokali użytkowych opłata za gospodarowanie odpadami, jakimi obciążani są najemcy, nie podlega opodatkowaniem podatkiem VAT - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB, zarządzający nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska, wystąpił do organu administracyjnego a następnie do Sądu Administracyjnego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w wymienionej kwestii.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 09 czerwca 2015 r. uznał, że w przypadku wynajmu gminnych lokali użytkowych, od obciążających najemców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy doliczać podatku VAT. Opłata ta jest bowiem opłatą publiczno-prawną i jej pobór nie stanowi sprzedaży towarów i usług.

W tej sytuacji GZNK SZB od lipca 2015 r. zaprzestał naliczania podatku VAT od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy lokal użytkowy został wynajęty.

Niestety Naczelny Sąd Administracyjny wydał kontrowersyjny wyrok uchylając wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 09 czerwca 2015 r., co ostatecznie zmusiło GZNK SZB, na podstawie tego ostatecznego wyroku NSA ,do obciążenia za okres wsteczny i bieżący najemców komunalnych lokali użytkowych dodatkowo podatkiem VAT od opłaty śmieciowej, poprzez wystawienie za ten okres faktur VAT.

Konieczność naliczenia podatku VAT od wymienionej opłaty nie stanowi zmiany warunków umowy najmu poprzez podwyższenia opłaty bowiem podatki są świadczeniem niezależnym od Wynajmującego i przysługują Skarbowi Państwa.

Umowa najmu przewiduje, że zmiana podatków i opłat niezależnych od Wynajmującego nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego umowę.

Najemca otrzymując fakturę VAT może, po zapłaceniu faktury z podatkiem odliczyć, jako przedsiębiorca, zapłacony VAT od faktur VAT jakie najemca wystawia swoim kontrahentom albo żądać zwrotu zapłaconego VAT-u w Urzędzie Skarbowym. Termin tych czynności liczony jest od daty otrzymania faktury przez najemcę. W tej sytuacji faktury jakie wystawione zostały najemcom za okres wsteczny, w następstwie wydanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podlegają takim samym rygorom jak faktury bieżące.

Uważamy, że wyrok NSA jest niesłuszny bowiem traktuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak jak czynsz a nie jak podatek od którego nie można naliczać podatku VAT.

Uprawnienie do pobierania opłaty śmieciowej następuje nie na podstawie umowy cywilnoprawnej lecz wynika wyłącznie z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odpowiednio unormowaniach zawartych w uchwałach rady gminy. Pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze publicznoprawnej, w wykonaniu której, gmina występuje w roli organu władzy publicznej. Dlatego też gmina nie jest podatnikiem VAT, zatem w stawce opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych nie uwzględnia się kwoty podatku VAT. Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami jest dochodem gminy natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uznaje także najemców za zobowiązany administracyjnie do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatkiem VAT nie jest także samorządowy zakład budżetowy.

 

2. 2. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r Nr 95,poz.613) z póź.zm. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem…..

b) jest bez tytułu prawnego….

Oznacza to, że w przypadku gdy nieruchomość gminna zostaje na podstawie umowy najmu lub dzierżawy wynajęta (wydzierżawiona) osobie trzeciej to najemca (dzierżawca) takiej nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości , na podstawie art. 3 ust.1 pkt.4 lit.a wymienionej ustawy z 12.01.1991 r. W umowach najmu lub dzierżawy najemcy (dzierżawcy) zobowiązują się do uiszczania podatku od nieruchomości w Wydziale Budżetu Miasta o podatków Urzędu Miejskiego na podstawie samodzielnie złożonej deklaracji podatkowej.

 

3. W odpowiedzi na pytanie dotyczące lokali niezasiedlonych, wymagających remontu informujemy, że Gdański Zarząd Nieruchomości komunalnych SZB realizuje program remontów mieszkań w celu ich ponownego zasiedlenia, w ramach którego w latach 2011-2015 przeprowadzonych zostało 398 remontów lokali. W ramach programu remontów 300 lokali rocznie w roku 2016 zrealizowano założenia programu i przeprowadzono remonty 300 mieszkań. Program zakłada remont kolejnych 300 lokali w 2017 roku i jest na bieżąco realizowany.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku sukcesywnie zasiedla wyremontowane lokale. Oferty najmu składane są osobom oczekującym na mieszkanie, wg. kolejności zajmowanej na liście osób oczekujących na przydział lokalu, m.in. w ramach publicznej oferty najmu wolnych lokali prezentowanej na stronie internetowej GZNK SZB http://lokale-socjalne.gznk.pl.
4. Kwestia projektów budowy nowych mieszkań komunalnych nie dotyczy zakresu działalności Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB.

 

W przypadku publikacji prosimy o autoryzację treści.

 

Z poważaniem

 Aleksandra Strug
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB


tel. 58 320 80 68, fax. 58 320 79 62
strug@gznk.pl

www.gznk.pl

 

KOMENTARZE

 • Autor
  "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 09 czerwca 2015 r. uznał, że w przypadku wynajmu gminnych lokali użytkowych, od obciążających najemców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy doliczać podatku VAT. Opłata ta jest bowiem opłatą publiczno-prawną i jej pobór nie stanowi sprzedaży towarów i usług".

  I to jest słuszne. VAT jest podatkiem jak każdy jeden. Podatek płaci się od korzyści. Korzyść była kiedy płacone było za towar, z którego zostały odpady.
  Teraz już nie ma z tego korzyści.
  Za odpady płaci się same opłaty z tytułu kosztów ich odebrania i utylizacji, i tyle.

  Bzdura z opłatą wstecz to jeszcze inna sprawa. To bezprawie.
 • Autor
  Jeszcze raz bo sprawa bulwersuje.

  "Niestety Naczelny Sąd Administracyjny wydał kontrowersyjny wyrok uchylając wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...".

  Spór jest więc o interpretację a nie o zgodność z prawem. NSA uzurpuje sobie pozycje prawodawcy. NSA to organ władzy państwowej, a w/g Konstytucji "Art. 7.Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa".

  Skoro to interpretacja a nie przepis prawa, to jest to bezprawie NSA.
  To bardzo poważna sprawa.
  Skarb Państwa, który księguje tego typu przychód jest złodziejem.

  Jest jeszcze możliwość odwołania się do SN zanim nie dojdzie do ostrzejszych protestów o praworządność i sprawiedliwość, a zwłaszcza moralność władz państwowych - tu z perspektywa obywatelskiego nieposłuszeństwa i żądania bezzwłocznej wymiany felernych władz państwowych od sądowniczych i skarbowych zaczynając.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej