Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1707 postów 302 komentarze

PREZYDENT

Czerwony Korsarz z Gdańska - RADNY DZIELNICY GDAŃSK-STOGI. Od 2014 r. prowadzę redakcję POMORSKIEJ TELEWIZJI NARODOWEJ, którą to z mojego pomysłu pomógł mi założyć EUGENIUSZ SENDECKI. Od 2006 roku jestem Prezydentem założonej przeze mnie www.fundacja - slawpol.eu

UPADAJĄCY POLSKI RZĄD?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dostałem opracowanie dotychczasowych dokonań POLSKIEGO RZĄDU!Zamieszczam je bo w większości zgadzam się jego tezami. Zapraszam do dyskusji naszych czytelników na temat UPADAJĄCEGO RZĄDU i co ma być dalej!?

 

 Rząd, który nie dba o dobro narodu, nie reformuje państwa po spuściźnie zła w kierunku dobra, dopuszcza do częstego obrażania narodu i jego wartości wynikających z wiary, lekceważy głosy ludzi wołających o dobre zmiany, skazany jest na zatracenie. Taki rząd służy mniejszościom narodowym, różnym nacjom, a nie narodowi. Rezygnacja z reformy Sądu Najwyższego, ustawy o IPN to dowody, że zwycięstwo w Polsce odniosła ulica, zagranica i targowica. Teraz mogą triumfować i krzyczeć - zwyciężyliśmy, wrócił stary porządek w SN i sędziowie uprawiający jawnie politykę. Czy sędzia zajmujący się ulicą i zagranicą będzie niezawisły w wydawaniu wyroków w imieniu Rzeczypospolitej? Śmiem wątpić. Jako naród z ponad tysięczną tradycją chrześcijańską przetrwaliśmy różne zawirowania w naszej historii. Nasza tradycja chrześcijańska nie odpowiada obecnie państwom zachodnim UE, które propagują ideologię gender. Nieudolna polityka prowadzona przez rządzących spowodowała, że ataki na nasz kraj idą ze wschodu (Ukraina), zachodu i od środka państwa. Pójście na ustępstwa TK UE w zakresie tak ważnych reform w sądownictwie, oczekiwanych przez społeczeństwo, nagle legło w gruzach. Utraciliśmy tym niezawisłość na kolejne lata. Straciliśmy możliwość wybicia się na niepodległość. Jak dalece rządzący upokorzyli się, świadczyć może proces wytoczony Lechowi Wałęsie przez Jarosława Kaczyńskiego o zniesławienie. Oglądaliśmy proces sądowy w telewizji. W sądzie w Gdańsku odbył się swoisty lincz na potulnym i pokornym Jarosławie Kaczyńskim. (Upokorzony Jurand ze Spychowa prosił Krzyżaków, aby oddali Jemu córkę Danusię). Widzowie oglądający ten spektakl mogli odnieść wrażenie, że to Jarosław Kaczyński jest osobą oskarżoną i ubezwłasnowolnioną. Jarosław Kaczyński odpowiadał bowiem na wszystkie pytania sądu i dwóch adwokatów Lecha Wałęsy. Skład orzekający sądu (trzech sędziów) dopuszczał do zadawania pytań Jarosławowi Kaczyńskiemu dalece wykraczających poza temat rozprawy. Lech Wałęsa zachowywał się butnie. Był pewny siebie. Zeznając przed sądem nie otrzymał żadnego pytania od adwokatów. Miał bowiem poparcie składu orzekającego sądu. Mógł zachowywać się arogancko. Nie dziwota, że tak się stało. Okazało się bowiem, że przewodnicząca składu orzekającego (została losowo wybrana do sprawy?) uczestniczyła w protestach KOD i występowała tam w koszulce z napisem Konstytucja. Z koszulką z napisem Konstytucja przybył także na rozprawę Lech Wałęsa. Jarosław Kaczyński na rozprawie wykazał słabość i całkowitą uległość, wręcz poddaństwo względem Lecha Wałęsy, który z poparciem adwokatów i sądu triumfował. Tak ulegle zachowują się także rządzący w Polsce wycofując ustawę o SN i IPN. Ta uległość i słabość nic dobrego nie przyniesie Rzeczypospolitej Polskiej. Za publiczne protesty sędziowie nadal pozostają bezkarni. Mogą okazywać jawnie sympatie polityczne, nie ponosząc jakiejkolwiek odpowiedzialności. Uważam, że zaangażowanie polityczne sędziów przekładać się będzie na treści wyroków sądowych. Słabość tego rządu polega na tym, że przez wiele miesięcy nie potrafili uporać się z reformą SN i pozbycia się sędziów orzekających w procesach politycznych w czasie stanu wojennego. Dopuścili, przez swoją nieudolność, do rozgrywania sprawy SN przez targowicę, sprzedającą Polskę za granicą. Ulegli i poddali się wyrokowi TK UE. Rządzący tworzyli spektakl polityczny, licząc na pozyskanie większej ilości wyborców, którzy jednak nie dali się nabrać na pozorowane działania. Zwycięstwo odniosła zagranica, Unia Europejska kierowana przez Panią Merkel. Pani Kanclerz Merkel zablokowała możliwość wybicia się Polski na niepodległość, w czym z pewnością pomagać będą sędziowie, którzy wrócili w chwale do SN. Ci sędziowie nadal zajmować się będą polityką i dowartościowywać na wiecach poparcia KOD. Uważam, że na skutek nieudolności i niemocy rządzących nawet najtwardszy elektorat PiS odstąpi od popierania tej partii. W moim przekonaniu powoływane komisje sejmowe miały służyć wyeksponowaniu osób z partii rządzącej. Wyjaśnienie afery Amber Gold i afery Czyścicieli Kamienic w Warszawie pozostają nadal mało skuteczne. Odpowiedzialności karnej za te afery nie ponieśli dostojnicy najwyższych władz w państwie polskim, odpowiedzialni za nadużycia z tym związane. Jak lekceważąco dostojnicy państwowi odpowiadali przed komisjami sejmowymi, dostrzegał każdy uważny obserwator przebiegu procesu. Zastrzeżenia budzi fakt, że osoby poszkodowane w tych aferach nie doznały zadośćuczynienia ze strony państwa. W szczególności wyrzucani na bruk, terroryzowani i poniżani przez czyścicieli kamienic lokatorzy przejmowanych bezprawnie domów. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako prezydent miasta stołecznego Warszawy zaskarżała skutecznie na bieżąco decyzje Komisji przyznające osobom poszkodowanym odszkodowania, a rządzący biernie się temu przyglądali. Za decyzje przejmowania bezprawnie kamienic przez osoby nieuprawnione odpowiedzialna była Pani HGW. W takiej sytuacji jedynym skutecznym działaniem byłoby wprowadzenie do Warszawy Zarządu Komisarycznego. Były bowiem do tego podstawy prawne. Tego rządzący nie uczynili. W polskim prawie są bowiem równi i równiejsi. Nie uchroniono poszkodowanych lokatorów przed przestępcami i poszkodowani nie są dalej chronieni przez państwo. Dotąd nie wykryto także sprawców zbrodni dokonanej bestialsko na obrończyni dobrego imienia poszkodowanych lokatorów. Sprawę całkowicie wyciszono. Jakie osoby odpowiedzialne są za tę zbrodnię nie dowiemy się nigdy. Uległość rządzących względem Ukrainy to kolejny przykład uprawiania polityki niezgodnej z wolą znaczącej części społeczeństwa. Szczególnie osób mieszkających przy granicy z Ukrainą. Napływ do Polski dwóch milionów Ukraińców w powiązaniu z polityką rządu ukraińskiego, gloryfikującą banderyzm stwarza obecnie duże zagrożenie dla narodu polskiego. Obecnie są w Polsce miejscowości , w których Ukraińcy mają większość i tworzą lokalne władze. Poza tym Polska udzieliła wielomiliardowej, bezzwrotnej pożyczki Ukrainie, wspierała finansowo ukraińskie rolnictwo. Rząd nie reaguje, kiedy Ukraińcy nas zniesławiają. Wręcz za opluwanie Polaków przyznaje pieniądze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji przyznało bowiem dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych za funkcjonowanie w Polsce portalu PROstir.pl. Jest to portal adresowany do mieszkających i przebywających w Polsce Ukraińców. Redaktorem naczelnym portalu jest Igor Isajew, który funkcjonuje jako dziennikarz mieszkający w Polsce od 10 lat. Ten Pan znany jest m.in. z nazywania Marszu Żołnierzy Wyklętych marszem faszystów, porównywania Polaków do zwierząt, nawoływania do usunięcia słowa „ honor” z polskich paszportów. Jesteśmy „bogatym państwem”. Dbamy więc o interesy różnych nacji, także poza granicami państwa. Na przykład miliony na pomoc dla krajów ogarniętych wyniszczającą wojną w Syrii, 10 milionów na odbudowę cmentarza żydowskiego, budowa muzeum holokaustu w Polsce, w sytuacji kiedy my kwestujemy na Powązki. Przypuszczam, że muzeum holokaustu ma powstać po to tylko, aby eksponować w Polsce cierpienia Żydów spowodowane działaniem Polaków. Zarówno rezygnacja rządzących z ustawy o IPN, spowodowana naciskami lobby żydowskiego, jak i rezygnacja z ustawy o SN świadczą o słabości i poddaństwie rządzących państwem polskim. Ten rząd idzie na zatracenie nie tylko własne (to najmniej ważne) , ale także na zatracenie własnego narodu i państwa. Na skutek nieudolności rządu utraciliśmy ponownie niepodległość. Nie mamy bowiem Polskiej Racji Stanu. Jezu Chryste do Ciebie modlimy się w krucjacie różańcowej, abyś przejął panowanie w Królestwie Polskim. Przywróć i wprowadź ład oparty na Chrystusowym prawie. Wybierz spośród Polaków osoby, które w Twoim imieniu, Wszechmocnego Króla, sprawować będą władzę w Rzeczypospolitej na chwałę całego narodu. Należy uświadomić szerszej rzeszy społeczeństwa, jakie działania podjęli dotąd rządzący pod panowaniem partii PiS, szkodzące Polsce i Polakom. Aby nie przedłużać mojego wywodu przedstawię je w punktach. Tutaj ukłon dla kolegi Jarosława Kierznikowicza, który dokonał takiej analizy. Oto sprawy szkodliwe dla Polski, spowodowane trzyletnimi rządami PiS :

i GMO przegłosowane.
Przymusowe szCETA czepienia pod groźbą kar.
Wspomaganie banderowskiej Ukrainy: 4 miliardy złotych bezzwrotnej pożyczki, sponsorowanie gazu za free, ukrainizacja Polski, polskiego rynku pracy.
Polityka zagraniczna na kolanach, ustawa o IPN do kosza.
Włażenie Żydom w d…., 100 milionów złotych na cmentarz żydowski, muzeum Polin (400 milionów złotych). Budowa muzeum getta warszawskiego i przepraszanie za marzec 1968r.
Ustawa o wydaniu polskiej broni i amunicji obcym wojskom. To jawna antypolska ustawa.
Wodociągi polskie oddane spółce Tahal z Izraela.
Ustawa 1066 o bratniej pomocy.
Sprowadzenie JP MORGAN i dotowanie ich kwotą 20 milionów złotych.
Brak repolonizacji mediów.
Brak rozliczeń złodziei i zdrajców.
Brak opodatkowania obcych kapitałów.
Podwyżki podatków.
Ustawa prawo wodne to farsa i skandal.
Brak rozliczeń za reprywatyzację. I nie chodzi tu tylko o Warszawę.
Kara za zabicie własnej świni.
Likwidacja branży futerkowej lub próba likwidacji. Branża przynosi mld zł zysku.
Nadmierne zadłużenie państwa. Należałoby obniżyć podatki VAT.
Obecność wojsk amerykańskich bez zapytania o zgodę Polaków.
Brak reformy sądownictwa lub niedołężne działanie, komunistyczni sędziowie i prokuratorzy jak byli tak są.
Brak reformy górnictwa oraz dalszy drenaż kopalni węgla, brak innowacji w tym dziele. Węgiel polski należy odpowiednio zagospodarować. Jesteśmy samowystarczalni w złoża gazu.
Roszczenia żydowskie.
Przyjmowanie imigrantów z Nepalu, Uzbekistanu, Filipin i to bardzo dużo.
Brak reakcji na podpisanie aktu 447 w USA.
Zakłamywanie rzeczywistości i bajdurzenie o samych sukcesach.
Cały czas odwlekanie ustawy w obronie najmłodszych i bezbronnych.
Robienie wszystkiego z podkulonym ogonem co powie Izrael.
Zakup obligacji USA w sumie na kwotę 100 milionów zł. Co ciekawe te obligacje są oprocentowane nie na 1,5%, ale na 5-6 %.
Nie podanie do wiadomości publicznej aneksu do raportu o likwidacji WSI.
Ustawa „Mieszkanie na Start”, która pozwala cudzoziemcom otrzymywać dopłaty do czynszu z polskiego budżetu.
Finansowanie obcokrajowcom studiów (dopłata z budżetu wynosi 13 tys. zł na zagospodarowanie studenta).
Trwają prace nad ustawą, która zrefunduje pracodawcom część kosztów zatrudnienia obcokrajowców.
Cudzoziemcy mogą ubiegać się o emeryturę w Polsce po 1 miesiącu pracy. Emerytura wyniesie 1000 zł.
Ponad 2 miliony Ukraińców w Polsce.
Za sprawą kolejnych podatków wyjazd Polaków z Polski za chlebem.
Dziwne konszachty z ludźmi typu Jonny Daniels, Leib Fogelman, Stambler oraz sekta Chabad-Lubawicz.
Podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Prezydenta św. p. Lecha Kaczyńskiego.
Wzrost opłat za przegląd techniczny samochodu z 99 zł. do 126 zł.
Brak zgody na ekshumację w Jedwabnem.

Dr Zygmunt Hazuka Komandor

ZAPRASZAM DO DYKUSJI W TYM TEMACIE?

red.Sławomir Ziembiński

www.neon24.pl

 

 

 


 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor, All
  Bardzo ładna lista "sukcesów".
  Zapewne dzięki takim "sukcesom" S&P podniósł Polsce ranking.
  Rosja przykładowo takich "sukcesów" nie ma, więc ranking im obniżono.

  Serdecznie pozdrawiam.

  5*

  Ahoj!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej