Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
2041 postów 355 komentarzy

PREZYDENT

Czerwony Korsarz z Gdańska - RADNY DZIELNICY GDAŃSK-STOGI. Od 2014 r. prowadzę redakcję POMORSKIEJ TELEWIZJI NARODOWEJ, którą to z mojego pomysłu pomógł mi założyć EUGENIUSZ SENDECKI. Od 2006 roku jestem Prezydentem założonej przeze mnie www.fundacja - slawpol.eu

POLONIA W USA O WIZYCIE ANDRZEJA DUDY U DONALDA TRUMPA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dostałem dziś KOMUNIKAT PRASOWY w którym to POLACY zamieszkali w USA przedstwiają swój pogląd na temat dotychczasowych stosunków POLSKI i STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.Warto go przeczytać!

 
10.06.2019
KOMUNIKAT PRASOWY

ZESTAWIENIE POLSKICH amerykańskich organizacji z wizyty Prezydenta RP, Andrzej Duda w Białym Domu

Wizyta Prezydenta RP dr Andrzej Duda i jego żona Pani Agata Duda-Kornhauser do Białego Domu w dniu 12 czerwca 2019 potwierdza zadawnione historyczne więzi między Stanami Zjednoczonymi i Polską oraz podkreśla zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa do wzmocnienie współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Polscy Amerykanie oklaskiwać zbliżającą się wizytę i mamy nadzieję, że spotkanie prezydentów utoruje drogę dla dalszego rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków handlowych, jak również dla ujędrniający się regionalnych, europejskich rozwiązań bezpieczeństwa.

My też chcemy przekazać obu liderów naszego rosnące zaniepokojenie różnych kwestii, które są zagrażających harmonijnej współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Jest niepokojący wzrost liczby motywowane politycznie i często rasistowskich, ataki mediów o Polsce i godności polskich ludzi w Stanach Zjednoczonych i za granicą; który jest rozłożone wśród społeczeństwa, aby stworzyć fałszywą „dźwigni moralny” w celu uzasadnienia żądania pozaprawnych transferów własności polskim organizacjom „restytucji”.

Historia II wojny światowej w Polsce jest nie tylko regularnie zniekształcony przez mainstreamowych mediach, ale także przez urzędników Departamentu Stanu, dyplomatów amerykańskich, członków Kongresu USA, przedstawiciele środowiska akademickiego i specjalnych interesów amerykańskich organizacji żydowskich „restytucji”. Błąd one społeczeństwu i nękać Polskę przez pchanie fałszywych i oszukańczych narracje o „polskich obozach śmierci” i rzekomego polskiego „współodpowiedzialności za Holocaust.” Oni wybielić zbrodnie niemieckie i sprawców, których autorem jest przeniesienie punktu ciężkości na „złych Polaków”, a oni odnoszą się do nazistów bez identyfikacji ich jako Niemców. Nie ma wzmianki narodu polskiego pod okupacją niemiecką najbardziej brutalny i olbrzymiej straty ludzkie i materialne poniesione przez Polski, które były proporcjonalnie większe niż straty jakiegokolwiek innego kraju. Jednak często słyszą o „mienia żydowskiego”, rzekomo skradzionych przez „złych Polaków”. Takie oczywiste zniekształcenia o wojnie stworzyć fałszywy obraz zacofanego, nacjonalistycznej, nietolerancji i antysemickiej Polsce.

Niedokładne, stronniczy i obraźliwy raportowania o Polsce wydaje się celowo mieszać uzasadnione i kontrowersji rzeczywistych problemów restytucji, które są rutynowo traktowane w Polsce przez sądy z nowymi pozaprawnych, szantażystów żądań „hand over” tak zwanej „własności bezpotomnej” lub do „spłacić” odszkodowania za rzekomo „skradzionych aktywów żydowskich.”

Public Law 115-171, powszechnie znany jako ustawa S.447 i pozornie nazwie WŁAŚNIE Act, jest postrzegany przez wielu w Polonii iw Polsce jako atak na polskich interesów narodowych, a szkodliwe dla dobrych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi , Restytucja „właściwości bezpotomnej”, zgodnie z prawem 115-171 jest w rzeczywistości, zmuszany ręka z aktywów do nas i innych podmiotów zagranicznych, które są całkowicie niezwiązane zmarłych polskich właścicieli i służy do promowania nie mniej niż czyn wielki kradzież skala usprawiedliwione przez Stany Zjednoczone!

Akt S.447 uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2018 roku i podpisana przez prezydenta Donald Trump, patrząc powierzchownie nieszkodliwe, stara się legitymizować te pozaprawne roszczenia wysunięte przez organizacje restytucji. One wynosić nie mniej niż prób wyłudzeń jak wszystkie właściwości lewo bezdziedziczny, bez względu na pochodzenie etniczne lub religijne tło właścicieli zmarłych, prawidłowo i zgodnie z prawem escheated po II wojnie światowej do państwa polskiego. Powyższy się zgodnie z przepisami prawa, powszechnie przyjętych zasad prawnych i tysiąclecia, stare tradycje prawne występujące w zachodniej cywilizacji.

Ponadto, znacjonalizowany majątek, zarówno prywatnych i komunalnych, zostały zrekompensowane na podstawie Traktatu 1960 między Stanami Zjednoczonymi a Polską i polskim ustawodawstwem 20 lutego 1997 roku, która ustanowiła Komisji Regulacyjnej do restytucji żydowskiego mienia komunalnego. Ustawodawstwo 1997 ułatwiło handout ponad 2500 wspólnych właściwości, w tym synagogach cmentarzy i innych ośrodków kultury do różnych, nowo utworzonych grup Żydów. Właściwości komunalne, czasami całkowicie zniszczony w czasie wojny, zostały przekazane, w większości przypadków, w ich obecnym stanie, przebudowany!

Jako polskich Amerykanów czujemy się w obowiązku zapytać, dlaczego Stany Zjednoczone wyprodukował prawa, które mogłyby tylko zaszkodzić i niekorzystnie wpłynąć na Polskę, Stany Zjednoczone sojusznika?

Światowa Organizacja żydowska Restytucji (WJRO), jeden z amerykańskich organizacji żydowskich restytucyjnych, które ma niewiele lub nic wspólnego z Polski i polskich obywateli pochodzenia żydowskiego zmarłych, zażądał odszkodowania od państwa polskiego w wysokości trzystu miliardów dolarów! Jest to w przybliżeniu trzykrotnie kwota wypłacona przez Niemcy do interesów żydowskich i państwo Izrael w latach 1953 i 2019!

Public Law 115-171 tworzy nie tylko zły precedens prawny naruszającą istniejących praw własności, ale również narusza Konstytucji Stanów Zjednoczonych sama. Prawo korzysta tylko jedna grupa ofiar przy jednoczesnym ignorowaniu innych ofiar, którzy ponieśli straty identyczne własności w czasie II wojny światowej. Takie preferencyjne traktowanie jednej grupy ocalałych z Holocaustu ponad innych ocalałych z ludobójstwa jest dyskryminacja ze względu na religię i pochodzenie etniczne.

Public Law 115-171 (ustawa S.447) zasadniczo wkracza na warunkach traktatu Umowa gwarancyjna 1960 między Stanami Zjednoczonymi a Polską, który osiedlił roszczeń obywateli amerykańskich wobec Polski dla wszystkich nieruchomości znacjonalizowanych po wojnie przez władze komunistyczne. Polska podpisała również takie traktaty i porozumienia odszkodowawcze z Kanady i 12 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Grecji, Austrii i Liechtensteinu. Należy podkreślić, że większość właściwości i aktywów skompensowane zgodnie z warunkami tych umów zostały uprzednio całkowicie zniszczone lub zasadniczo despoiled wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o nazistowskich Niemiec i Rosji Radzieckiej.

Public Law 115-171 (ustawa S.447) umożliwia kompensację duplikat właściwości bezpotomnej Żydów europejskich ponad odszkodowań już wypłaconych przez Niemcy. Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w protokole nr 2 Porozumienia z 1952 roku w Luksemburgu między Republiką Federalną Niemiec, Izraela, a Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Republiki Federalnej Niemiec, zakłada pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez politykę ludobójstwa trzeciej Rzeszy niemieckiej i opłacone do Izraela na rzecz Konferencji suma 450 milionów marek niemieckich na wszystkich właściwości, które zostały pozostawione bezdziedziczny przez europejskich Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Amerykańskie media często łatwo zapomnieć, że Polska sama była zarówno pierwszą ofiarą III Rzeszy Niemieckiej i łatwym, post-Jałta łupem dla Rosji Sowieckiej, która następnie zajmowane, okradał i terroryzował Polskę przez dziesięciolecia. Polska nigdy nie został skompensowany przez Niemcy i Rosję za jej strat ludzkich i materialnych. Same straty materialne, spowodowane przez niemiecką III Rzeszę, oszacowano niedawno przez grupę roboczą polskiego parlamentu na osiemset pięćdziesiąt miliardów dolarów.

Apelujemy do prezydenta Trump, aby prawdziwy wysiłek, aby usunąć powyższe przeszkody zniekształcenia historii Polski i nowych prób zarabiania pozaprawnych roszczeń na gruncie prawa publicznego 115-171 (ustawa S.447), co powoduje poważny dysonans i przeszkodę w stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską, a przez to prezydent Trump może przywrócić zniszczoną reputację Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dopiero wtedy można partnerstwo polsko-amerykański prawdziwie rozwijać się i prosperować.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w tym roku chcielibyśmy przypomnieć obu prezydentów, że ponoszą one dużą odpowiedzialność za zachowania prawdy historycznej i obronie historycznej sprawiedliwości.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt Edward Jesman na 310-291-2681 lub president@pacsocal.org

Podpisane przez:

Edward Wojciech Jesman, Polski Amerykański Kongres południowej Kalifornii
Urszula Oleksyn, Polonia Instytut
Janusz Sporek, Conservation Komitecie Pomnikiem Katyńskim i obiektów zabytkowych
Dariusz Rutka, polski Amerykanin inicjatywy strategicznej, Karolina Południowa
Szymon Tolak, polska inicjatywa amerykańska strategiczne, Massachusetts
Wojciech Mazur, polska inicjatywa amerykańska strategiczne, Connecticut
Piotr Trela, polska inicjatywa amerykańska strategiczne, Kolorado
Andrzej Prokopczuk, Polski Amerykański Kongres Północnej Kalifornii
Dodatkowe sygnatariuszami są mile widziane!

KOMENTARZE

 • mała wzmianka
  Jeżeli o opluwanie Polski przez media chodzi powtórzę to co wciąż powtarzam. Plucie i późniejsze wykorzystywanie tego przez media
  w USA zaczyna się w Polsce. Media głównie wykorzystują różne wpisy i felietony przygotowane w Polsce oraz podpisane przez autorów o polskich nazwiskach. Także i obcy nadają głównie z Polski jak dla przykładu Vanesa Gerra, dziennikarka AP która już od kilku dobrych lat mieszka w Warszawie i pluje na Polskę ile wlezie
  O takiej sytuacji można się przekonać po ostatnim meczu z Izraelem gdzie to zarejestrowane w Polsce i rzekomo polskie media wyszukują antysemickich podtekstów tego meczu a w Izraelu jest najzwyczajniej cicho
  i po laniu żałobnie. Tych to właśnie ludzi należy z tłumu wyłuskać i serdecznie im podziękować.
 • Masaż gorącym olejem.
  Rooskich agentów na Neonie multum, dołączam się do nich, bo bytność bitnych wojsk ussa jest tu jak najbardziej niepożądana, nie tylko my rooscy agenci tak twierdzimy, również amerykańscy agenci pootina śmiało stawiają tezę, że jest to złe dla polityki ussa a przy okazji chyba wbrew sobie stwarzają kolejny po budyniu bon mot, masażysta, normalnie boki zrywać, pomijam 447 ...
  "Chyba najskuteczniejszym ze wszystkich 'masażystów' ego Trumpa jest polski prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Oval Office w ubiegłym roku, naciskał on na amerykańską bazę wojskową w swoim kraju, obiecując nazwać ją 'Fort Trump'" - czytamy."
  https://wiadomosci.wp.pl/amerykanska-prasa-duda-sprawnie-masuje-ego-trumpa-6390918729554049a
 • Koniec marzeń o Forcie Trump?
  Do Polski ma trafić tysiąc amerykańskich żołnierzy ale nie uwierzycie czym się będą zajmować. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem miało przynieść przełom jeżeli chodzi o obecność wojskową USA na terenie Polski. Amerykańskie źródła informują jednak, że przełomu nie będzie.

  Dziś rozpocznie się oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złoży on oficjalną wizytę w Białym Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią Trump.

  Głównym tematem rozmowy będzie sprawa amerykańskiej obecności militarnej w Polsce czego zwieńczeniem miało być powstanie amerykańskiej bazy zwanej potocznie „Fort Trump”.

  Okazuje się jednak, że z szumnych zapowiedzi niewiele wynika. Źródła w Pentagonie informują, że amerykańskie siły w Polsce wzrosną wprawdzie z 4000 do 5000 tysięcy żołnierzy ale będą to jedynie jednostki zajmujące się logistyką, a nie jednostki bojowe o co zabiegała nasza strona.

  W USA przebywa już od kilku dni minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wczoraj spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Patrickiem Shanahanem.

  Pełniący obowiązki sekretarza obrony USA Shanahan pytany przez dziennikarzy o perspektywy powstania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, nazywanej potocznie Fort Trump, stwierdził wymijająco, że taka decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa.

  Wczoraj głos na ten temat zabrał także prezydencki doradca, Krzysztof Szczerski, który ujawnił, że negocjacje w tej sprawie toczyły się praktycznie do ostatniego dnia i zakończono je w poniedziałek 10 czerwca. Dodał też enigmatycznie, że „zakończenie rozmów nie oznacza zakończenia procesu decyzyjnego”.

  Wszystko więc wskazuje na to, że choć oczywiście to do Donalda Trumpa należy ostatnie słowo, a jak wiadomo potrafi zachować się niekonwencjonalnie, to prócz ogólnych deklaracji o współpracy i tradycyjnego poklepywania po ramieniu z ust prezydenta Trumpa nie padnie deklaracja stworzenia stałej bazy sił USA w Polsce.

  Ich obecność ma teraz charakter rotacyjny co oznacza, że trafiają do nas różne oddziały, podczas gdy Polska chciała stałej obecności dywizji pancernej U.S. Army na naszym terytorium.

  Sprzeciwiają się temu jednak niektóre kraje Sojuszu, a w szczególności Niemcy, które uważają, że stała obecność byłaby naruszeniem „Aktu Stanowiącego o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa” zawartego między NATO i Rosją w 1997 roku.

  Źródło: „Defense One”
 • @provincjal 09 08:32:14
  Bądźmy silni własną siłą, tylko z takimi świat się liczy. USA wykorzysta nas do własnych interesów. Tak czynią wszyscy. Choć Polska ma ważne położenie na szlaku euroazjatyckim to dla USA jest peryferiami. Oby nie posłużyły te wojska do nacisków w regionie, zastraszania nas samych i w końcu rozbójniczych wymuszeń.
 • @kula Lis 68 08:57:41
  Ile procent widzi tą prostą zależność, że niezależność to podstawa Naszej Państwowości, 4,47 % ?
 • Tak, tak...
  jużci pospólstwo się dowie co oni tam za zamkniętymi drzwiami sobie uradzą.
  Pewnie za wolno idzie eksterminacja Polaków (stąd to wezwanie do Ameryki) i w związku z tym koncerny paliwowe i wszystkie pozostałe mają straty z tytułu takich ekscesów jak ten :
  https://www.youtube.com/watch?v=K0PolVoVerM
 • @provincjal 09 09:27:05
  W razie konfliktu NATO/USA z Rosją, te "hybrydowe" bazy z 5 tys żołnierzy w Polsce i baza w Ramstein wyparują w pierwszej kolejności a okolice tych baz razem z nimi. Trump to bardzo dobrze wie.
 • @kula Lis 68 12:47:45
  A ja skłaniam się do sugestii, że trampek z pootinem są dogadani i bazy usmańskie zostaną ominięte, szkoda rakiet na kilka tysięcy "logistyków", mamy kolejny antypolski pakt i jesteśmy w black, dosłownie, żopie !
 • @provincjal 09 14:35:58
  Nawet te dwie baterie patriotów nie obronią Warszawy, więc to wszystko pis na wodę !
 • @
  Czytam te komentarze i już wiem, że grubo ponad 90 proc. dorosłych obywateli Polski, to najwyższej kategorii specjaliści, od prowadzenia operacji powietrznych i najnowszej techniki lotniczej.

  I należy dodać,że także są specjalistami od budżetu państwa,gdyż już teraz wiedzą iż zakup tych samolotów zrujnuje finanse publiczne ha,ha,ha...
 • Wojna USA przeciwko Polsce
  .
  „Akt S.447 uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2018 roku i podpisana przez prezydenta Donald Trump, ” jest aktem agresji USA wobec Polski. Kongres USA nie ma nic do ustalania, co Polska czy Polacy mają robić a co im nie wolno, szczególnie na terenie państwa o nazwie Polska.

  Obecność oddziałów USA na terenie Polski należy traktować jako okupację, to, że te oddziały zostały wezwane przez konfidentów i kolaborantów nie zmienia charakteru tej agresji.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2019/03/06/przyklad-kolab

  Wspomniani wyżej kolaboranci i konfidenci pełnią funkcję lokajów okupanta Usraela, co najlepiej dokumentuje obraz jednego z nich:

  https://plausi.files.wordpress.com/2018/09/pokojowiectrumpaduda.jpg?w=850

  Czytelnik musi sobie wreszcie uświadomić, że żyje w kraju okupowanym przez wrogie siły

  - http://romualdkalwa.neon24.pl/post/149231,o-nienawisci-kukiza-do-korwina-mikke#comment_1555622

  co gorsza, żydowska V kolumna ma ogromne możliwości szkodzenia Polakom, co zresztą potwierdza jeden z żydowskich pasożytów.

  - https://www.youtube.com/watch?v=2JlqE5UYsa8
 • Czy Czerwony Korsarz
  mógłby się nauczyć pisać po polsku?
 • Niie byłbym aż tak surowy
  .
  @Casey 16:05:09

  to jest chyba tłumaczenie goolge z angielskiego. Jak na automat to niezłe, ale tekst był dość prosty.
 • R.Winnicki w Chicago!potkanie Roberta Winnickiego z Polonią w Chicago
  https://youtu.be/m9-LrwUefRc
 • https://i.wpimg.pl/O/640x458/i.wp.pl/a/f/jpeg/34611/pap_19740416_00e.jpeg
  "Porozumienie Polska-USA. Jest się z czego cieszyć
  Ale takie zakupy to także, a może przede wszystkim, przekazywanie technologii i know-how przez Amerykanów. To splątywanie przemysłu, służb, polityki i wojska obu krajów na bardzo wiele mocnych węzłów, które w razie zagrożenia mogą bardzo utrudnić albo wręcz uniemożliwić wyrwanie Polski ze wspólnoty Zachodu.

  "Przyjaciółmi Ameryki są bowiem ci, z którymi łączą ich wspólne wartości lub wspólne interesy, ale sojusznikami Ameryki są tylko ci, z którymi łączą ich i wspólne wartości, i wspólne interesy.

  Mamy już w Polsce F-16, kończy się budowa bazy tarczy przeciwrakietowej, będziemy mieli Patrioty. Stacjonują w Polsce żołnierze NATO, choćby i rotacyjne, ale są. Będzie ich więcej. Być może starczy nam pieniędzy na F-35.

  Jest się z czego cieszyć. Dziś jest dobry dzień dla Polski."

  Kto to naPISał ?

  https://wiadomosci.onet.pl/opinie/porozumienie-polska-usa-bartosz-weglarczyk-dobry-dzien-dla-polski/5399c5f

  Rzygać się chce na tą narrację !!!
 • @provincjal 09 17:30:47
  https://v.wpimg.pl/NjgyNTU0YQsGGzhnektsHkVDbD08EmJIElt0dnp_YVxTSTZgYAhhA0kOPnolXGELSB9hPiVVKUVUTXhlZB8-Cxcmf21iBH5eVk8RZGVVYAAXHCl2KA==
 • Jezus: Liroy, Korwin – Mikke, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce
  (…)

  - Czy roszczenia żydowskie po wyborach będą zrealizowane?
  - Będą dziecko.
  - Niestety, Panie Jezu?
  - Czyż nie ma na was przyjść ucisk.
  - Ale im, Panie, Jezu, nie chodzi przede wszystkim o pieniądze ale o przejęcie własności w Polsce (?)
  - Tak, przede wszystkim dziecko. Dlatego kwota ta urosła tak aby Polska nie mogła jej dać waszym wrogom i wrogom Kościoła – synagodze szatana. Jak mówiłem synagoga szatana dotyczy przede wszystkim żydowskich elit i to tych, które mówią o sobie, że są żydami lecz nimi nie są lecz kłamią.
  - I nie wywoła to, Panie, protestów Polaków?
  - Wywoła dziecko lecz jeszcze nie w tym roku, to znaczy protestom przeciw którym wysyła się policję i wojsko. Jeśli robią to we Francji to myślicie, że nie zrobią tego u was?
  Gdyby to ugrupowanie (Konfederacja) oddało Polskę Chrystusowi i szło zawsze z moim sztandarem Chrystusa Króla byłoby inaczej. I musiałoby to być zapisane w ich statutach. Nie być tylko prywatną sprawę niektórych jej członków.
  Zresztą na jej czele stoją kryptożydzi a przecież to nie może przynieść nic dobrego.

  - Ty, Panie Jezu, mówiłeś, że potomkowie żydów nasłanych przez carat nie mają prawa do mieszkania w Polsce. Czy dobre zrozumiałem, że nie mają też prawa do reprezentowania Polski jako posłowie? Ale to przecież oczywiste.
  - Tak, to oczywiste. Braun, Liroy, Korwin – Mikke, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce.
  - To mocne Słowa Panie Jezu.
  - Moje słowa zawsze wydawały się mocne, także apostołom i uczniom. Jakże surowe były prawa dla Izraela ( nie mówię o naleciałościach poprzez faryzeuszy i uczonych w Piśmie), zwłaszcza na tle dzisiejszych czasów. Podobnie surowe prawa musi mieć Polska.
  - Podobne ustawodawstwo jak w Izraelu?
  - Można tak rzec moje dziecko.
  - Czyli nawet jakby Konfederacja podwoiła wynik wyborów w jesieni 2019 a nawet potroiła to i tak Polska zostanie sprzedana gdy idzie o ucisk żydów na Polskę?
  - Tak dziecko, nawet gdyby miała 20,25 procent głosów. Inaczej byłoby tylko w sytuacji gdyby mogła samodzielnie stworzyć rząd.
  - No tak, tak to Panie Jezu też wychodzi gdy idzie o rozum.
  - Jak, Panie Jezu, opublikuję Twoje Słowa, że Korwin, Braun, Liroy, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce wyjdzie, że jestem przeciw Konfederacji a i sympatyzujący jej będą może odrzucać te Orędzia.
  - Czy Ja jestem ważniejszy, czy ludzie?
  Polacy pozwalają ciągle by na ich czele stawali ich przedstawiciele ukrywający swoje pochodzenie, często będący agenturą i masonerią. Tak nie może być.
  -Tak Panie Jezu.

  https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/05/22-27-v-2019-roszczenia-zydowskie-po_67.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej